Dökümanlar

Eğitim Kurulu

Yönetim Kurulu’muzun 28.12.2016 tarihli kararı gereği görevlendirilen Eğitim Kurulu’muzun ilk toplantısı, 04.02.2017 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

1. Toplantıya mazeretli olan Sayın Mustafa Lavkor hariç tüm kurul üyeleri katılmıştır. Ayrıca THF Teknik Kurulu ve Eğitim Kurulu’nun ortak prensip kararı gereği, Teknik Kurul Başkanı Sayın Yrd. Doç. Dr. Hikmet Vurgun da toplantıya iştirak etmiştir.
2. Eğitim Kurulu taslak master planı Doç. Dr. Murat Bilge tarafından kurul üyelerine sunulmuş ve görüş alışverişinde bulunulmuştur (Ek 1).
3. İlgili planda yer alan görevlendirmeler ile ilgili taslak isim çalışmaları yapılmıştır.
4. Antrenörlük kurslarının reorganizasyonuna karar verilmiş ve bu doğrultuda, her yıl tüm müsabakalar bittikten sonra, tek bir yerde ulusal federasyon olarak açabileceğimiz 1., 2. ve 3. kademe antrenörlük kurslarının bir arada ve yoğun katılım beklentisiyle yapılması kararlaştırılmıştır.
Kurslarda verilecek dersler, öğreticiler ve değerlendirme uygulamalarında standardizasyon sağlanması ve bunun için yazılı ve basılı materyal hazırlığına karar verilmiştir.
Kurslardaki hentbol teknik taktik eğitim müfredatının, kurs seviyelerine uygun olarak Doç. Dr. Murat Bilge tarafından hazırlanarak, taslağın bir sonraki toplantıda kurula sunulmasına ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yine teknik taktik derslerin, mümkün olduğunca çok uzman antrenör tarafından hazırlanarak, kursiyerlerin olabildiğince farklı uzman antrenörlerle bir arada olması kararlaştırılmıştır.
Kurslardaki bilim dersleri için ilgili alanlarda uzman ve hentbol kökenli olması istendik akademik öğreticiler tespit edilmiştir.
Kursların yapılacağı yerin özellikle uygulama takımlarının yoğun olarak temin edilebileceği yerler olması kararlaştırılmıştır.
Kursların değerlendirilme aşamasında, tüm verilen dersler ile ilgili tek ve kapsayıcı bir sınav yapılması, optik okuyucu ile değerlendirmenin sağlanması kararlaştırılmıştır.
Kurslar sırasında, yoğun bir birliktelik beklentisinde olunduğundan, serbest zamanların panel ve çalıştaylarla değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
Yine özellikle bu kursların öncesinde yapılacak uluslararası eğitici katılımlı ve belirli teması olan (alt yapı, elit, kaleci ya da performans temalı) gelişim seminerlerinin hazırlıklarının başlatılması ve bu yönde EHF ile iletişime geçilmesi kararlaştırılmıştır.
4.2.THF Eğitim Kurulu görevlendirilmesi öncesi yapılan planlama neticesinde, 1. Kademe kurs açılması için hali hazırda para yatırıp kurs bekleyen iller (Muğla, Gümüşhane, Kastamonu) için eski sistemle son kez kurs açılmasına, ilgili görevlendirilmelerin yapılmasına ve 12-23 Nisan 2017 tarihleri arasında eşgüdümlü olarak aynı zamanda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
5. Hentbol Antrenör Eğitim Talimatı’nın yeniden hazırlanarak bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi ve bu konuda, Yrd. Doç. Dr. Ahmet N. Bulgurcuoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nilgün Vurgun ve Öğr. Gör. Mehmet Bilbek’in komisyon çalışması yapması kararlaştırılmıştır.
6. THF Eğitim Kurulu Talimatı’nın yeniden hazırlanarak bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi ve bu konuda, Yrd. Doç. Dr. Ahmet N. Bulgurcuoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nilgün Vurgun ve Öğr. Gör. Mehmet Bilbek’in komisyon çalışması yapması kararlaştırılmıştır.
7. Üniversitelerin hentbol uzmanlık eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarına bir anket çalışması yapılarak, mevcut durumun tespit edilmesinden sonra, uzmanlık eğitiminin müfredatının tanıtılması amaçlı hizmet içi eğitim planlaması yapılması ve ilgili öğretim elemanlarının antrenörlük kademeleri ile ilgili özel bir kurs planlaması yapılması kararlaştırılmıştır.
8. Çalışılan ürünlerin yazılı, basılı kitap – kitapçık ya da görseller halinde THF Eğitim Kurulu Yayını olarak paylaşılmasının, THF Yönetim Kurulu’na sunulması kararlaştırılmıştır.
9. “Okullarda Hentbol Projesi” ile ilgili sahip olunan son bilgiler paylaşılmış ve bu konuda özellikle sağlıklı bir bilgilendirme yapabilmek için THF yetkilileriyle görüşme yapılması kararlaştırılmıştır.
10. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerekse de Spor Bakanlığı’nın Tesis Daire Başkanlıkları ile istişareye geçilerek, bundan sonraki salon planlamalarının hentbola uygun olabilmesi için Mustafa Lavkor ve Öğr. Gör. Mehmet Bilbek tarafından bir eylem planı hazırlanması kararlaştırılmıştır.
11. Avrupa Hentbol Federasyonu’nun önümüzdeki yıllarda düzenleyeceği Master Coach Kursları ile ilgili Türkiye seçeneğinin de olabilmesi için gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırılmıştır.

Saygılarımızla gereğine arz ederiz.

Başkan
Doç. Dr. Murat Bilge


Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu
Yrd. Doç. Dr. Nilgün Vurgun
Öğr. Gör. Fikret Dursun Can
Öğr. Gör. Mehmet Bilbek
Mustafa Lavkor

 

 

Teknik Kurul

DÖKÜMANLAR  DUYURULAR VİDEOLAR
HEDEF 2020