2018 KURS VE SEMİNER DUYURULARI

07-08-2018

 

MASTER COACH PRO LİSANS KURSU

5-11 Haziran 2018, ANKARA

Duyuru için tıklayınız

27 Ağustos - 2 Eylül 2018, İZMİR

Duyuru için tıklayınız
18-24 Aralık 2018 - ANKARA Duyuru için tıklayınız

 

1.2.3. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI

3-16 Eylül 2018, ANKARA

Duyuru için tıklayınız Sonuçlar

 

ANTRENÖR GELİŞİM VE LİSANS YENİLEME SEMİNERİ

8–10 HAZİRAN 2018, ANKARA

Duyuru için tıklayınız

30 Ağustos - 1 Eylül 2018, İZMİR

Duyuru için tıklayınız

18-20 Aralık 2018 - ANKARA Duyuru için tıklayınız

 

Eğitim Kurulu - 2018

Hentbol Antrenör Eğitim Talimatı

Yapılan görüş alışverişleri ve araştırmalar doğrultusunda, “Hentbol Antrenör Eğitim Talimatı”  EHF Rinck Convention Anlaşmasına göre uyarlanıp güncellenerek kamuoyuna sunulmuştur. Rinck Convention Anlaşması devam ettiği sürece 4. ve 5. Kademe antrenör eğitimi federasyon tarafından yapılmayacaktır. Halen bu kademelerde belgeye sahip olan antrenörlerin hakkı saklı kalacaktır.

 

THF Ulusal Master Coach Pro Lisans Kursu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) yönergesine göre 2020-2021 sezonundan itibaren, Avrupa kupalarında oynayacak takımlarda ve Milli takımlarda baş antrenörlük yapacak kişilerde aranacak olan EHF Onaylı Master Coach (Pro Lisans) Kursu için EHF ile yapılan görüşmeler paralelinde 2018 yılında THF Ulusal Master Coach Pro Lisans Kursu’nun

1.  Modülünün 5-11 Haziran 2018’de Ankara’da

2.  Modülünün 27 Ağustos – 2 Eylül’de İzmir’de

3.  Modülünün 18-24 Aralık’ta Antalya’da yapılması kararlaştırılmıştır.

Her bir modülün katılım ücreti 1500 TL olup her modül için EHF ve IHF Lektörleri ile görüşülmekte olup, Avrupa’nın önde gelen eğitmenlerinin RC MC PL kurslarında Türk Antrenörleri ile buluşturulması sağlanacaktır.

Açılacak Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans) antrenör belgesi almak için başvuracak olan antrenörlerin sağlaması gereken kriterler aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır:

1.  4. ya da 5. kademe antrenör lisansına sahip olmak başvuruda yeterli olacaktır.

2.  3. kademe antrenörlük belgesine sahip ise aşağıdaki koşulları karşılamaları gerekmektedir;

2.1. 3. kademe antrenörlük belgesini aldığı tarihten itibaren en az 2 yıl geçmiş olmak,

2.2. Kulüplerde ya da okul takımlarında en az 2 yıl antrenörlük yaptığını belgelemek (Faal antrenörlüğü yok ise, üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında en az 5 yıl süre ile kadrolu ya da görevlendirme ile öğretim elemanlığı yapmış olduğunu belgelemek),

2.3.  Üçüncü kademe antrenör belgesini aldıktan sonra ya da son 5 yıl içerisinde Uluslararası Hentbol Federasyonu, Avrupa Hentbol Federasyonu ya da federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 3 gelişim seminerine katılmış olmak (Onaylama Eğitim Kurulu tarafından yapılacaktır), başvuracak antrenörün seminer belgesi eksik ise, eksikliği aşağıda belirtilen koşullarla sağlayabilir.

2.3.1.   Milli Takımlarda veya ISF’de antrenör olarak müsabakaya çıkmış olmak,

2.3.2.   Çalıştırdığı takımda herhangi bir kategoride en az bir kez Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceyi elde etmiş olmak,

2.3.3.   Federasyon tarafından açılmış antrenör yetiştirme kurslarında eğitici olarak görev yapmış olmak,

2.3.4.   Hentbol ile ilgili olarak yayınlanmış ulusal veya uluslararası kitap, makale ya da bildiri sahibi olmak,

2.3.5.   Uluslararası düzeyde Spor Bilimleri Kongrelerine katılmış olmak.

(2.3 maddesinde belirtilen gerekli üç gelişim seminer katılımı eksikliklerinde, her bir eksiklik için, 2.3.1-2-3-4-5 maddelerinden biri kullanılacaktır.)

Avrupa Hentbol Federasyonu Onaylı Master Coach (Pro Lisans) kurslarının uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir;

Ulusal Master Coach Kursu %40’ı teorik, %60’ı uygulama olarak toplam 160 saatlik bir eğitimi kapsar. Bu süreç bir yıl içerisinde tamamlanacak birer haftalık 55’er saatlik eğitimi içeren üç modülden ibarettir. Her modülde Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından görevlendirilen bir adet EHF Lektörü görev alır. Diğer görevlendirmeler, THF Eğitim Kurulu tarafından önerilerek THF Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kurs dili Türkçe’dir. Yabancı eğitmenlerin derslerinde yine, THF Eğitim Kurulu tarafından önerilip THF Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen eğitmenler Türkçe çeviri yaparlar. Kurs sürecinde, THF Eğitim Kurulu’nun belirlediği tarihte adaylar, tez önerilerini, yine THF Eğitim Kurulu tarafından önerilip THF Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Ulusal Antrenör Jürisi’ne TEZ YAZIM KILAVUZU esaslarına uygun olarak Ulusal Antrenör Jürisi’nin görevlendirdiği danışmana sunarlar. Danışman/Jüri tarafından düzeltme/revizyon vb. sonrası kabul edilen tez önerilerindeki çalışmalar, kurs süreci boyunca tamamlanarak son modülde yine TEZ YAZIM KILAVUZU uygulama esaslarına göre Ulusal Antrenör Jürisi önünde Türkçe olarak sunulur. Savunması kabul edilen tezlerin İngilizce özetleri, Ulusal Antrenör Jürisi kontrolü sonrası, Avrupa Hentbol Federasyonu arşivine yayınlanması amacıyla gönderilir. Tezlerin başarılı / ya da başarısız olması kararı, Ulusal Antrenör Jürisi’ne aittir. Başarısız olan tez çalışmalarına değişiklik/ düzeltme/yenileme gibi uzatma kararlarının verilmesi yine Ulusal Antrenör Jürisi’ne aittir.

MASTER COACH TEZİ YAZIM KILAVUZU
· Tez; tüm şekil, tablo, istatistik ve fotoğraflar gibi eklerin içerikte de belirtildiği en az 15 sayfadan ibaret olmalıdır.

· Tezin metni güncel MS Word programıyla yazılmalıdır (pdf dosyası kabul edilmemektedir).

· Tezin metni Calibri yazı tipinde, 12 punto yazı tipi boyutunda, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı (justified) olarak hazırlanmalıdır.

· Tez metnindeki şekil, tablo ve figürler MS Word ya da MS Excel programında hazırlanmalıdır.

· Taktiksel grafikler, MS Word programına uygun olarak metne işlenebilmelidir.

· Tez özeti, Türkçe ve İngilizce olarak 15 satırı geçmeyecek şekilde metne eklenmelidir.

· Başlık, ortalanarak aşağıdaki uygulama şeklinde olmalıdır.

TEZİN ADI (BÜYÜK HARFLERLE VE KALIN)
YAZARIN TAM ADI
TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU - TÜRKİYE

· Tez; Başlık, Özet, Summary, Anahtar Kelimeler (En fazla 5 tane), Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

· Kaynaklar; Yazarın Soyadı (Büyük Harf), Adının Baş Harfi.: Kitap-bildiri adı (Baskı sayısı), Sunulduğu ya da basıldığı yer, yıl.

Ör: COX, R. H.: Sport Psychology (3rd ed.), Dubuque 1994

·  Kaynak metin içerisinde (Soyadı-Büyük Harfle, yılı, sayfası:..) olarak gösterilmelidir.

Ör: „…………“ (COX, 1994, p. ..)

·  İnternet alıntıları, uluslararası kullanıma göre yazılmalıdır.

·  Tezin en önemli değerlendirme kriteri özgünlüğü, orijinalliği ve yazarın kendisi tarafından uygulanıp, gerçekleştirilip, savunulabiliyor olmasıdır. Olası intihaller tespit edildikleri anda tez çalışması iptal edilir ve aday bir daha Master Coach Kurslarına katılamaz. Master Coach belgesi alındıktan sonra tespit edilen intihallerde, belge iptal edilir, Avrupa Hentbol Federasyonu’na bildirilir ve belgesi iptal edilen kişi bir daha Master Coach Kurslarına katılamaz.

·  Tez Önerisi, THF Eğitim Kurulu tarafından belirtilen tarihte aday tarafından Ulusal Antrenör Jürisi’ne sunulur. Ulusal Antrenör Jürisi’nin belirleyeceği Ulusal Antrenör Jürisi üyesi danışmanlığında çalışma sürdürülür.

THF Eğitim Kurulu Ulusal Antrenör Jürisi
·  Prof. Dr. Yavuz Taşkıran
·  Doç. Dr. Murat Bilge
·  Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Vurgun

Master Coach Pro Lisans kursuna katılıp bu belgeye hak kazanan antrenörler, Avrupa Hentbol Federasyonu talimatı gereği iki yılda bir en az 16 saatlik Avrupa Hentbol Federasyonu Hentbol Öğreticisi (Lektörü) ünvanına sahip eğitmenler tarafından verilecek yenileme seminerleri ile lisans sürelerini iki yıl uzatabileceklerdir. Bu yenileme seminerleri THF tarafından düzenlenebileceği gibi, Avrupa Hentbol Federasyonu’nun kabul edeceği ve aynı eğitim şartlarını sağlayan diğer Rinck Convention Anlaşması üye ülkeleri tarafından da düzenlenecek yenileme seminerlerine katılım şeklinde de olabilecektir.

 

THF 2018-2019 Sezonu Lisans Yenileme Seminerleri

1.     Alternatif: 8-10 Haziran 2018 (Ankara) Master Coach Kursu 1. modül

2.     Alternatif: 30 Ağustos – 1 Eylül 2018 (İzmir) Master Coach Kursu 2. modül

3.     Alternatif: 30 Ekim – 1 Kasım 2018 (Antalya) 16. Spor Bilimleri Kongresi Hentbola Özgü Oturumlar

4.     Alternatif: 19-21 Aralık 2018 (Antalya) Master Coach Kursu 3. Modül

(Master Coach Kursuna katılanların lisans yenilemeleri direk olarak yapılacaktır. Bunun dışında 2018-2019 sezonunda A takımlar seviyesindeki deplasmanlı tüm liglerde antrenörlerin lisans yenilemeleri zorunludur. Ayrıca Uluslararası düzeyde spor bilimleri temel alanındaki kongreler, Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF), Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), EHF Rinck Convention Anlaşmasına imza atan üye ülkelerde gerçekleştirilecek Lisans Yenileme- Antrenör Gelişim Seminerleri de katılım belgelerinin ibrazı doğrultusunda kabul edilecektir. Yukarıda belirtilen yenileme seminerine katılım belgesi, aynı zamanda kademe antrenörlük kursları için adayların ihtiyaç duyacağı gelişim semineri belgesi olarak da kabul edilecektir.)

 

Yeni Antrenör Sınıfları

Aşağıda belirtilen yeni antrenör sınıflamalarının eğitim programları, çalışma ve görev alanları ile ilgili talimat, Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp THF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra spor kamuoyuna duyurulacak olup 2020-2021 sezonu itibariyle uygulamalara dahil edilecektir.

·         I. Kademe Kaleci Antrenörü

·         II. Kademe Kaleci Antrenörü

·         Hentbol Performans Antrenörü

·         İşitme Engelliler Hentbol Antrenörü

·         Tekerlekli Sandalye Hentbol Antrenörü

·         Plaj Hentbolu Antrenörü

·         Hentbol Maç ve Performans Analizi Uzmanı

 

1-2-3. Kademe Hentbol Antrenör Kursları

2018-2019 sezonu için organize edilecek 1-2-3. Kademe Hentbol Antrenör Kurslarının ...... ................... 2018 tarihleri arasında .....................’da yapılması kararlaştırılmıştır. Buna göre katılım şartları aşağıda belirtilmiştir;

Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a)En az lise ve dengi okul mezunu olmak,(bütün kategoriler için geçerli olup, Milli sporcularda en az ortaokul mezunu olmak yeterlidir)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defa da 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

f) Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanı sıra sırasıyla; hentbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

1.Kademe (Yardımcı Antrenör): Yukarıdaki özellikleri taşıyan adaylar başvurabilir.

İkinci Kademe (Antrenör): 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) lisansına sahip olan, 2 yıl hentbol antrenörlüğü yapmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olanlar başvurabilir.

Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): 2. Kademe antrenör lisansına sahip olanlar,  2. Kademede en az 2 yıl hentbol antrenörlüğü yapmış olduğunu belgeleyenler ve bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olanlar başvurabilir.

Tüm yenileme seminerlerine katılım belgeleri, aynı zamanda kademe antrenörlük kursları için adayların ihtiyaç duyacağı gelişim semineri belgesi olarak da kabul edilecektir. Bu kurslara yapılacak ön başvuruların, Eğitim Kurulu onayı sonrası kesin kabul listesi olarak THF resmi sitesinde duyurulacaktır.

 

Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarındaki Öğretim Elemanları

Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle antrenör belgesi alabilmeleri için;

1. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak hentbol branşında seçmeli ders alanlara 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi,

2. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan,  hentbol dalında ihtisas yapmış (seçmeli uzmanlık alanı) olanlara 2. Kademe antrenör (Antrenör) belgesi (dersin sorumlusu olan öğretim elemanının en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip olması gerekmektedir, eğer değilse 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir, ama müteakiben katılmaya hak kazanılan 2. Kademe antrenörlük kursundaki temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar).

3. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının “Antrenörlük Eğitimi” ( hentbol) dalından mezun olanlara 3. Kademe antrenör (Kıdemli Antrenör) belgesi verilir(dersin sorumlusu olan öğretim elemanının en az 3. Kademe antrenör belgesine sahip olması gerekmektedir, eğer 1. Kademe antrenör belgesine sahipse; 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi, eğer 2. Kademe antrenör belgesine sahipse; 2. Kademe antrenör belgesi verilir, ama müteakiben katılmaya hak kazanılan 2. ve 3. Kademe antrenörlük kursundaki temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar).

4. Üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların almaya hak kazandıkları belge için gerekli olan dersin sorumlusu öğretim elemanında (Kadrolu ya da görevlendirme) aranan kademe uygulamaları, 2020-2021 Eğitim –Öğretim yılı mezunlarından itibaren aranacaktır. 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı başlangıcına kadar üniversitede çalışan öğretim elemanlarına aşağıda belirtilen kademe revizyon alternatifleri sunulacaktır;

1. Üniversitede Çalışan Öğretim Elemanlarına Özel Hentbol Antrenörü Kademe Yükseltme Kurslarına ya da,***

2. THF Eğitim Kurulu kararıyla açılan Hentbol Antrenör Kademe Kursları’nın Teknik-Taktik Bölümüne katılarak kademelerinde revizyon yapabileceklerdir.

***İlgili kursların uygulama yönergesi, THF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanıp THF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra duyurulacaktır.

 

Bölgesel Gelişim Seminerleri

Bölgesel Gelişim Seminerleri başlığı altında ilk olarak Karadeniz Bölgesi için Trabzon’da, devamında da il temsilcileri ile görüşülerek Doğu Bölgesi için uygun ilde hafta sonu iki günlük ve dört teorik - dört uygulama antrenmanı ile çalışmaların başlatılması kararı alınmıştır. Bu faaliyette yer alacak uygulama takımlarının da o bölgeden antrenörlerin belirlediği 2002-1998 doğumlu Milli Takım adayı olabilecek sporculardan oluşması planlanmıştır. Teknik ve Eğitim Kurulu kombinasyonunda yapılacak seminerlere Genç ve Yıldız Erkek Milli Takım baş antrenörlerinin uygulamada reçete antrenman programları ve testleri yapmaları hedeflenmiştir.

Bölgesel Gelişim Seminerlerine katılım belgeleri, aynı zamanda kademe antrenörlük kursları için adayların ihtiyaç duyacağı gelişim semineri belgesi olarak da kabul edilecektir.

 

***Olası soru ve paylaşımlarınız için lütfen iletişime geçiniz.
(muratbilge@gmail.com, 0532 377 2870)
 

Doç. Dr. Murat Bilge

THF Eğitim Kurulu Başkanı

 

 

EĞİTİM KURULU

 

2017 YILI

 

1

EĞİTİM KURULU İLK TOPLANTISI

LİNK

 

2

THF EĞİTİM KURULU KARARLARI, SEMİNER DUYURUSU

LİNK

 

3

MASTER COACH VE PRO LİSANS KURSLARI İÇİN EHF'YE BAŞVURU

LİNK

 

4

29 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2017 ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ DUYURUSU

LİNK

 

5

25 -27 AĞUSTOS 2017 ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ DUYURUSU

 

LİNK

 

 

I. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursları

05-16 MAYIS 2016 / BURSA – I. KADEME YRD. ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

DERS PROGRAMI

KURS SONUÇLARI

 

12-23 NİSAN 2017 / GÜMÜŞHANE – I. KADEME YRD. ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

DERS PROGRAMI

KURS SONUÇLARI

 

19-30 NİSAN 2017 / MUĞLA – I. KADEME YRD. ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

DERS PROGRAMI

KURS SONUÇLARI

 

15-26 MAYIS 2017 / KASTAMONU – I. KADEME YRD. ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

DERS PROGRAMI

KURS SONUÇLARI

 

10-23 TEMMUZ 2017 / ANKARA – I. KADEME YRD. ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

DERS PROGRAMI

KURS SONUÇLARI

 

 

II. Kademe Antrenörlük Kursları 

II. Kademe Antrenörlük Kursu Sonuçları

 

09-23 HAZİRAN 2016 / KASTAMONU – II.KADEME ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

 

KURS SONUÇLARI

 

KURS HABERİ

 

 

 

10-23 TEMMUZ 2017 / ANKARA – II.KADEME ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

KURS SONUÇLARI

KURS HABERİ

09-23 HAZİRAN 2016 / KASTAMONU – II.KADEME ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

KURS SONUÇLARI

KURS HABERİ

 

10-23 TEMMUZ 2017 / ANKARA – II.KADEME ANT. KURSU

KURS DUYURUSU

KURS SONUÇLARI

KURS HABERİ

 

III. Kademe Antrenörlük Kursları

 

10-23 TEMMUZ 2017 / ANKARA – III. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU

KURS DUYURUSU

DERS PROGRAMI

KURS SONUÇLARI

 

SEMİNER VİDEOLARI

 

25-27 AĞUSTOS 2017, II. ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ

MARTA BON

MURAT BİLGE

KLAUS FELDMANN

25.08.2017

Hücumda yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz?

- Hızlı hücum

25.08.2017

Hentbolcuyu daha etkili ve daha kısa sürede nasıl ısıtabiliriz?

26.08.2017

5:1 Savunma

26.08.2017

Savunmada yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz?

26.08.2017

Hentbola Özgü Yoğun Interval Antrenman Örnekler

27.08.2017

Hızlı hücum ve geri dönüş

26.08.2017

Bireyselleştirilmiş hentbol antrenmanı

 

 

 

 29 HAZİRAN - 2 TEMMUZ 2017, ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ

 NENAD SOSTARIC  PETER KOVACS  WOLFGANG POLLANY  MILAN PETRONIJEVIC

29.06.2017

6:0 SAVUNMA - GÜNCEL - MODERN YAKLAŞIMLAR

30.06.2017

Değişen Oyun Kuralları (Kaleci) ile 

Sayısal Fazlalıkta Taktiksel Yaklaşımlar 

01.07.2017

3:2:1 ve 3:1:2 Savunma, 

3:2:1 Savunmaya Hücum

                

01.07.2017

Savunma Temel Becerileri 

 30.06.2017

 TEMPOLU OYUN GELİŞİMİ

 

02.07.2017 -  

Sistematik Hızlı Hücum Anlayışı ve Geri Dönüş

                

01.07.2017

3:2:1 Savunma

               

30.06.2017 

BİREYSEL VE GRUP ATIŞ ETKİNLİĞİ

 

   

02.07.2017

Hentbolda Sürat – Çeviklik ve Çabukluk