TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

Milli Takım Sporcularına Duyuru

19-03-2018

Milli Takım Sporcularına Duyuru
16.03.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Federasyon tarafından Milli takım kamp veya müsabakalarına çağrılmış olup, mazeretsiz olarak Milli Takım kamplarına katılmayan sporcularla ilgili talimatlarımıza göre işlem başlatılmasına karar verildi. 

İlgili Talimatlar:

• Milli Takımlar Görev ve Sorumluluk Talimatı 
Madde 19.
12. Kampa davet edilen milli takım sporcuları sakatlıklarını belirten doktor raporu almış olsalar bile raporları ile birlikte kampa katılacaklar; kampın ilk gününde federasyon doktorunun vereceği karar doğrultusunda hareket edeceklerdir.

• THF Ceza Talimatı 
Madde 42 Temsili ve Milli Yarışmaya Katılmamak – (Değişiklik 27.08.2012 tarih ve 73 nolu YKK) 

Görevlendirildikleri hususu; telefon, faks, elektronik posta veya Federasyonun Resmî İnternet Sitesi yoluyla ilan edilmesine rağmen, ilgililerce geçerli bulunmayan nedenlerle veya mazeretsiz olarak temsili veya millî yarışmaya, millî takım kadrolarında yer almasalar dahi millî takım hazırlık çalışmalarına, Federasyonun Hentbolun imajını yükseltme amaçlı organize ettiği kutlama, gala, tanıtım, iletişim ve benzeri etkinliklerine katılmayan, geç katılan, çalışma ve/veya yarışma ve/veya faaliyet yerini terk eden kişi üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.

Olayın mahiyetine göre ilgili teşekkül altı aya kadar yarışmalardan men ve/veya 20.000.- TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılabilir. 
Teşekküle verilen bu ceza yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir. 

Tüm Sporculara Duyurulur…